Filosofie: ervaringsgerichte cursussen waarin we levensthema's onderzoeken, aan de hand van filosofen, wetenschappelijke bevindingen en inspiratie door de kunsten.

Filosofie betekent letterlijk liefde (filo) voor wijsheid (sofia). Vanuit deze open houding heb je de ruimte om je eigen manier van denken te onderzoeken, vooral ook buiten bekende verwachtingspatronen. Wanneer ieder mens uniek is, is er dan ook iets origineel in jouw manier van denken en beleven? Door middel van uitnodigende vragen is er ook ruimte voor de levensthema's die je interesse hebben en het dagelijks leven raken. Zo'n onderzoek kan intens zijn, maar geeft ook de verademing van nieuwe inzichten.
In een cursus laat ik graag verschillende filosofen, waaronder ook pioniers in de wetenschap, horen en wijsheidstradities uit alle windstreken. Om ook ons intuitieve en creatieve kenvermogen aan te spreken, is er aandacht voor kunstvormen. Het onderzoek krijgt een bedding in de ervaring door oefeningen in waarnemen en concentreren.

Huidige cursussen:

Wijsheid in en buiten ons denken

Communiceren met de natuur

Samen leven

Transformaties en rituelen