Bestemd zijn

Een filosofisch onderzoek in dialoog en klank naar wat het voor ons betekent om een stem te hebben.

Filosofie betekent letterlijk liefde voor wijsheid. Deze openheid creëren we met elkaar. Daarin is ruimte om de inzichten die we opdoen concreet vorm te geven in ons leven. We openen en bouwen mede aan de hand van filosofen, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers. De praktijk leert dat het vooral onze eigen directe betrokkenheid is, die tot beweging raakt.

Hoe had ik al die tijd kunnen leven zonder te beseffen dat alles in de wereld een stem heeft en kan spreken? Jacques Lusseyran

De cursus is opgebouwd uit 3 thema’s van 3 lessen en een afsluitende bijeenkomst.

I. Luisteren

In het eerste deel zullen we ervaren hoe onze stem zo sterk verband houdt met ons gehoor. We schenken aandacht aan hoe wij kunnen luisteren. Om onze ervaring hierin te verruimen laten we ons meenemen door de manier van waarnemen van Jacques Lusseyran. Hij werd op 7- jarige leeftijd blind en beschrijft in Het teruggevonden licht, hoe hij zijn weg vindt.

Ook wil ik luisteren naar de inwerking van onze individuele klanken in een taal van algemene concepten. Hoe gebruiken we bewust onze stem in wat wij kenbaar willen maken?

II. Bestemming

Hebben we een bestemming, als mens, als mensheid? Hoe ervaren we dat persoonlijk? In dit onderzoek zullen we klank inzetten om antwoorden te vinden. Ook laten we ons inspireren door nieuwe ideeën over de kosmos en mens-zijn daarin. Zoals door humanistisch kosmoloog Thomas Hertog, evolutie-pionier Gregg Braden en wetenschapper, zangeres Shamini Jain.

III. Gehoor geven

Daadwerkelijk gehoor geven aan wat we hebben ervaren en de inzichten die we hebben opgedaan. Een richting, een bestemming, een andere klank in je stem? Manieren in afstemmen en verbinding ervaren? De creatieve kracht van luisteren of een kosmisch perspectief …. Om maar wat te noemen. Je bent vrij je bevindingen naar voren te brengen in de diverse uitingsvormen; beeld, tekst, gedicht, muziek, handeling.

 

Natuurlijk 

In de vraag naar de relatie tussen mensen en de natuur wordt eigenlijk een onderscheid gesuggereerd tussen de mens en de natuur. Terwijl wij mensen net zo veel natuur zijn als een boom of een insect. Toch? In deze cursus onderzoeken we onze ervaringen met de natuur om ons heen en de natuur die we zelf zijn.

We staan stil bij hoe we ons verhouden tot de verschillende levensvormen, welke wisselwerkingen daartussen plaatsvinden en hoe communicatie mogelijk is. Bijvoorbeeld tussen mens en boom, of hoe een landschap tot ons spreekt. En welke boodschappen zenden wij uit naar het leven om ons heen? Daarmee belichten we (natuurlijke) vermogens die wij als mensen hebben om ons te openen en te antwoorden op heel verschillende manieren. Hoe geven we deze verbinding die we voelen met natuur vorm in het dagelijks leven, in onze samenleving. 

Harmonie kan ons hierin een clou geven. In de Oude Griekse filosofie is dit een fundamenteel werkende kracht in het hele universum. Welke inzichten geeft dat ons in hoe wij deel zijn van een geheel en invloed uitoefenen?

Omdat wij als mens nooit helemaal het overzicht hebben van het grote geheel waar wij deel van uitmaken, kunnen verhalen en fantasie daar mogelijk wel een opening voor maken. Met fantasie of verbeeldingskracht kunnen we verder kijken dan ons visuele fysieke perspectief. Wat zeggen verhalen (sprookjes, mythen) en onze eigen verbeelding ons over ‘de’ werkelijkheid?