Missie

Het is mijn missie om een ruimere versie van de werkelijkheid te onderzoeken, te leven en aan anderen aan te bieden. In deze ruimte die groter is dan enkel een materialistisch wereldbeeld, kunnen we onze gaven als mens ontwikkelen. In deze ruimte zijn we bereid elkaar te zien. Ook als we in de ander iets ontmoeten wat we (nog) niet kennen. 

Visie

Wat ik zie is dat steeds meer kinderen en volwassen vastlopen in het reguliere onderwijs en de zorg. Er is behoefte aan een nieuwe kijk. Een ruimere visie waarin we allemaal met al onze verschillen onze plek in kunnen nemen, op basis van gelijkwaardigheid. Dit daagt ons uit onze verwachtingspatronen en onze manier van oordelen te onderzoeken. Hierin is het belangrijk dat we ons bewust worden van onze vooronderstellingen, vaak verborgen in vanzelfsprekendheden en zelfs in ons taalgebruik.  

Ik merk dat steeds meer mensen verlangen om te leven vanuit wat hen werkelijk bezield. Dat brengt de samenleving in beweging. In de zorg naar een holistische benadering van mensen. In het onderwijs naar het ontwikkelen van ieders talenten. Met Zielsveel draag ik bij aan deze beweging.